DUURZAAM BOUWEN

Duurzaam bouwen is belangrijk voor het milieu en onze leefomgeving. Samen met de opdrachtgever bepalen wij welke duurzame aspecten van belang zijn en het karakter van het gebouw bepalen. Verantwoorde en bewuste keuzes maken, afgestemd op de behoefte van de opdrachtgever zijn belangrijke kernwaarden welke passen bij de omstandigheden en de aard en levensduur van het gebouw. Met een GPR toets kan de milieuprestatie van een gebouw worden berekend. Per 1 januari 2013 is een GPR toets verplicht voor woningbouw en kantoorgebouwen > 100M2.

Naast bouwkundige materiaalkeuzes bepaalt het energieverbruik van een nieuw gebouw in steeds grotere mate de omvang van de exploitatiekosten. Investeren in vaste maatregelen kan een besparing opleveren op korte termijn. Een gedegen installatie-advies gaat verder dan alleen een comfortabel gebouw. Wij begeleiden u bij uw zorgvuldige keuzes.

Duurzame bouw en energiebewuste keuzes zijn niet alleen belangrijke aspecten bij een nieuwbouwproject.  Juist bij renovaties herontwikkeling of upgrading van bestaande gebouwen gaan deze aspecten een steeds belangrijkere rol spelen. Vergroenning van bestaande gebouwen noemen wij dat. Per gebouw kunnen de te nemen maatregelen anders zijn.  In een vrijblijvend gesprek kunnen deze aspecten nader beschouwd worden.