KOSTEN BEWUST

Bewaking van budgetkosten begint al met een goede kostenraming tijdens de ontwerpfase. Tijdens de gehele planvoorbereidingsfase zal steeds per fase het investeringsbudget getoetst worden. Op deze wijze bewaken wij  voor u de financiën nauwkeurig. door ons tijdig in te schakelen kunnen we voor u kostenbesparend handelen en sturen.

Kostenbewaking door 2M Bouwmanagement tijdens de uitvoeringsfase leidt aantoonboor direct tot kostenreductie. Wij bewijzen daarin onomstotelijk onze meerwaarde en de besparingen voor u als opdrachtgever.