ONZE VISIE

Bouwen is een aaneenschakeling van het maken van keuzes voor nu en voor de langere termijn.

Bouwprojecten staan vaak tientallen jaren. Het is dus zaak om de keuzes van vandaag in lengte van jaren effectief te laten zijn. De gewenste kwaliteit bepalen wij samen met u en wij ondersteunen u daarbij. De onder- steuning zit in:

  • een goede architect, voor een goed ontwerp te realiseren;
  • goede contracten en afspraken, dan is een bouwproces beheersbaar;
  • de juiste aannemers, om een goed bouwproject te maken;

De visie van 2m Bouwmanagement staat voor een betrokken professionele werkwijze en coaching van het bouwproces tijdens voorbereiding tot en met de realisatie.

De organisatie van een bouwproces is van tijdelijke aard. In een relatief korte tijd worden veel kennis en kunde bij elkaar gebracht. Door de juiste mensen op de juiste plek met hun kennis van zaken op hun eigen vakgebied, komen we tot een goed bouwplan. De sleutel van het succes van deze tijdelijke samenwerkingsverbanden is een feestelijke oplevering. Immers dit was het gezamenlijke einddoel van het bouwplan: een goed en prettig gebouw waarin een ieder zich thuis voelt. 2M Bouwmanagers sturen het bouwproces helder en strak.